Copyright

Deze site is gratis toegankelijk.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijk toestemming van de auteurs.

No part of this website may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other means without permission from the authors.

Auteurs / authors:

Detroyer Elke, RN, MSN(1,2), Dobbels Fabienne, PhD(2), Gommers Jo, RN, MSN(1), Irving Kate, RN, PhD(3), Joosten Etienne, MD, PhD(4), & Milisen Koen, RN, PhD(2,4)

(1)Departement Gezondheidszorg, Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, België / Department of Health Service, Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgium

(2)Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgi‘ / Center for Health Services and Nursing Research, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

(3)Departement Verpleegkunde, Dublin City University, Dublin, Ierland / Department of Nursing, Dublin City University, Dublin, Ireland

(4)Dienst Geriatrie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Leuven, Belgi‘ / Department of Geriatric Medicine, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium

<< Terug naar account aanmaken